Erbjud plats

Vill ni bli vår samarbetspartner och samtidigt erbjuda praktikplats?

Vad vi erbjuder:

Vi erbjuder daglig vägledning och sysselsättning för unga vuxna i åldrarna 17-25år. D-VoS erbjuder kontinuerlig utbildning till personalen på våra noggrant utvalda arbetsplatser, för att dom i sin tur skall kunna ge bästa möjliga handledning till våra unga vuxna.

För våra samarbetspartners/arbetsplatser

  • Helt kostnadsfritt.
    Chans att hitta rätt medarbetare för er verksamhet.
  • Regelbunden handledning och utbildning för personal.
  • Veckouppföljningar
  • Bidra till att vårt samhälle blir bättre genom att hjälpa unga vuxna ta
    rätt väg i livet.

Kontakta oss för ett personligt möte för att veta mer!

 

cor034
co004